Doradztwo

Jako doświadczony zespół proponujemy Państwu nasze wsparcie i doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (w tym projektów infrastrukturalnych).

Nasza firma świadczy usługi doradcze w zakresie:

  • dostępnych programów w ramach funduszy strukturalnych.
  • zasad przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji ze środków UE.
  • przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia udzielamy pomocy w zakresie:
  • wyboru właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia.
  • analizy planowanego projektu, pod kątem kryteriów, którymi posługuje się instytucja oceniająca i szans na uzyskanie wsparcia.
  • sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej.

Doradztwo dla sektora MMŚP


Oferujemy również doradztwo dla przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania środków finansowych na:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • rozwój działalności,
  • oraz ekspansję na rynki zagraniczne, w tym rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej.

Zapewniamy kompleksową obsługę opracowywania dokumentacji, w tym biznes planów, czy analiz finansowo-ekonomicznych.