Brokering technologiczny

W ofercie mamy również nawiązywanie kontaktów, współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, co w efekcie skutkować będzie zastosowaniem wyników badań naukowych w kontekście konkretnych rozwiązań rynkowych (tj. komercjalizacją).

Zakres usługi:

  • identyfikowanie projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny w obszarach wiedzy
  • budowanie i utrzymywanie sieci powiązao między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w danym obszarze wiedzy służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych