Katowice. FIO Śląskie Lokalnie – spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszonym właśnie konkursem FIO Śląskie Lokalnie organizatorzy zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące specyfiki programu, finansowania i sposobów otrzymania dotacji oraz pracy z generatorem. Spotykamy się 25 marca 2015 roku o 11.00 w Inkubatorze Społecznej Aktywności w Katowicach, ul. Młyńska 5.

Spotkanie informacyjno-sieciujące dotyczące FIO Śląskie Lokalnie pozwoli na zgłębienie tematu specyfiki Programu Śląskie Lokalnie, obszarów finansowania, a także pozyskanie informacji na temat sposobu otrzymania dotacji i pracy z generatorem wniosków.

Szczegółowe informacje:

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych”

Zapraszamy na spotkanie zainicjowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych”.
Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie 2014-2020. Szóste z serii spotkań poświęcone będzie wsparciu dla społeczności lokalnych w ramach Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 23 lutego br. do osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin spotkania: 4 marca 2015 r. w godzinach 12.00-15.00 Rejestracja w godzinach 11:30-12.00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala kolumnowa, wysoki parter, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Szczegółowe informacje:

Spotkania informacyjne na temat programów INTERREG 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi zaprasza na spotkania informacyjne na temat programów transnarodowych Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa oraz międzyregionalnego INTERREG EUROPA, realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (EWT). Wydarzenia odbędą się w Poznaniu, Toruniu i Katowicach.

Organizacja spotkań w trzech województwach ma na celu ułatwienie dostępu do informacji jak największej liczbie instytucji. Zainteresowani z całej Polski mogą zgłaszać się na wybrane spotkanie. Harmonogram spotkań:

  • Poznań: 3 marca 2015 r., godz. 10:30 – 16:00
  • Katowice: 12 marca 2015 r., godz. 10:30 – 17:00
  • Toruń: 17 marca 2015 r., godz. 10:30 – 16:00

Rejestrację na wszystkie spotkania prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod adresem www.europasrodkowa.gov.pl. E-mailowe potwierdzenia udziału lub niemożności przyjęcia zgłoszenia będę wysyłane na tydzień przed danym spotkaniem. Uprzejmie prosimy o oczekiwanie na wiadomość e-mail.

Spotkania przygotowano z myślą o przedstawicielach władz samorządowych, instytucji publicznych i prywatnych zainteresowanych rezultatami projektów transnarodowych i międzyregionalnych oraz możliwością udziału w programach: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i INTERREG EUROPA na lata 2014-2020.

Program szkolenia
Każde spotkanie ma temat przewodni. W Poznaniu i Katowicach szczególnie uwzględniona zostanie tematyka innowacyjności i MŚP. W Toruniu będzie to dziedzictwo kulturowe i naturalne. Powyższe zagadnienia są wpisane do programów transnarodowych i międzyregionalnego EWT oraz Regionalnych Programów 2014-2020 (RPO). W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówią ofertę ww. programów EWT. Reprezentanci Urzędów Marszałkowskich przedstawią temat przewodni w kontekście Regionalnych Programów 2014-2020. W drugiej części spotkania instytucje realizujące projekty EWT w latach ubiegłych podzielą się swoim doświadczeniem i zaprezentują projekty nawiązujące do tematu spotkania. Połączenie tematyki EWT z RPO umożliwi pokazanie, jak dzięki projektom transnarodowym i międzyregionalnym można przygotować lepszej jakości projekty regionalne.

Celem spotkań jest także przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aktywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych, organizowanych przez wspólne sekretariaty. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych spotkań są dostępne w załączonych programach. W programie transnarodowym Interreg Region Morza Bałtyckiego zakończył się pierwszy nabór wniosków (2 XII 2014 r. – 2 II 2015 r.). W transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór rozpocznie się 12 lutego 2015 roku. W programie międzyregionalnym INTERREG EUROPA rozpoczęcie pierwszego naboru planuje się na kwiecień 2015 r.

 

Szczegółowe informacje:

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Katowicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. W trakcie spotkania będą prezentowane informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 19 lutego 2015r. do godziny 15:00 (istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin spotkania: 23 lutego 2015 r. w godzinach 12.00-15.00 Rejestracja w godzinach 11:30-12.00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala kolumnowa, wysoki parter, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Szczegółowe informacje:

Promocja projektów B+R – podsumowanie konkursu „Innowacja Plus”

Jaką rolę w powodzeniu i komercjalizacji projektów B+R odgrywa promocja?

Na to pytanie postarają się znaleźć odpowiedzieć organizatorzy podczas konferencji, która odbędzie się 19 listopada 2014 r. w warszawskim Mercure Grand Hotel.

Spotkanie otworzy Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju, która wyjaśni, dlaczego ważna jest efektywna promocja projektów badawczo-rozwojowych. Podczas spotkania zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu „Innowacja Plus”, którego celem było wyłonienie najlepszych działań promocyjnych projektów B+R dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka. Dowiemy się, które narzędzia marketingowe okazały się najskuteczniejsze.

W drugiej części konferencji wystąpią eksperci zajmujący się promocją i PR, a także komercjalizacją wyników badań naukowych. Anna Zakrzewska (PRownia) opowie o roli budowania wizerunku i działań PR podczas wprowadzania nowych produktów na rynek. Dr Karolina Czarnecka wyjaśni z perspektywy „brokera innowacji”, dlaczego odpowiednia komunikacja na linii firma – instytucja naukowa odgrywa zasadniczą rolę w procesie komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Dr Krzysztof Senger z firmy Deloitte przybliży nam skuteczny model komercjalizacji wyników prac B+R.

Termin: 19 listopada 2014 r.

Miejsce konferencji: Mercure Grand Hotel, ul. Krucza 28, Warszawa

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka