„Ułatwienia działalności eksportowej wprowadzone w 2015 r.” – bezpłatne seminaria.

KUKE S.A. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą, Regionalnymi Izbami Gospodarczymi oraz Służbą Celną organizuje cykl bezpłatnych seminariów pn. „Ułatwienia działalności eksportowej wprowadzone w 2015 r.”

Bezpłatne seminarium odbędzie się:
– 28 kwietnia 2015r. w Warszawie, w Hotelu Mercure, ul. Złota 48/54.
– 12 maja 2015r. w Gdańsku, w Hotelu Qubus, ul. Chmielna 47-52.
– 13 maja 2015 r. w Poznaniu, w Hotelu Mercure, ul. Roosevelta 20.
– 20 maja 2015 r. w Krakowie, w Hotelu Qubus, ul. Nadwiślańska 6.

W trakcie spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • – Ochrona należności eksportowych (KUKE)
  • – Wsparcie działalności eksportowej przez faktoring (KUKE Finance)
  • – Ułatwienia w prowadzeniu działalności eksportowej w prawie celnym (Służba Celna)
  • – Waga świadectwa pochodzenia towaru w eksporcie poza Unię Europejską (KIG BLCA)
  • – Produkt polski – zmiana definicji krajowości towaru (KUKE)

W celu rejestracji prosimy wypełnić formularz na stronie www.kuke.com.pl w dziale Aktualności. Login: seminarium; hasło: kuke2015

W przypadku zainteresowania udziałem w seminarium lub dodatkowych pytań, kontakt pod numerem infolinii: 801 805 853 lub adresem: kontakt@kuke.com.pl

Szczegółowe informacje:

seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.
Seminarium odbędzie się 14 maja 2014 r. w Warszawie, w Sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:00-15:00.
Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 12 maja br. Poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.een.org.pl w zakładce seminaria.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

Do udziału zaprasza się przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom aktualnej wiedzy i przybliżenie najnowszej praktyki dotyczącej rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Uczestnicy seminarium uzyskają informacje na temat zmian w zakresie VAT, które weszły w życie od kwietnia 2013 r. i od 2014 r.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka