Najbliższy nabór wniosków w Programie Europa dla Obywateli

Najbliższy nabór wniosków w Programie Europa dla Obywateli upływa 2 marca 2015. Dla działań „Pamięć europejska” oraz „Projekty społeczeństwa obywatelskiego” jest to jedyny nabór w tym roku.

Działanie 1: Pamięć europejskaTylko jeden nabór w roku
Termin składania wniosków: 2 marca
Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu.

Działanie 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Działanie: Partnerstwo miast
Termin składania wniosków: 2 marca, 1 września
Projekty muszą się rozpocząć w okresie:

  • (termin 2 marca) od 1 maja roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie terminu
  • (termin 1 września) od 1 stycznia do 30 września roku następującego po upływie terminu

Działanie: Sieci miast
Termin składania wniosków: 2 marca, 1 września
Projekty muszą się rozpocząć w okresie:

  • (termin 2 marca) od 1 lipca do 31 grudnia roku, w którym przypada termin składania wniosków
  • (termin 1 września ) od 1 stycznia do 30 czerwca roku następującego po upływie terminu składania wniosków

Działanie: Projekty społeczeństwa obywatelskiegoTylko jeden nabór w roku
Termin składania wniosków: 2 marca
Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie terminu.

Więcej informacji:

  • Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce
  • Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
  • Przewodnik programowy „Europa dla Obywateli” (w języku polskim)

Szczegółowe informacje:

Program „Europa dla obywateli” – spotkanie informacyjne w Katowicach

W związku z trwającym naborem wniosków w programie UE „Europa dla obywateli”, polski Punkt Kontaktowy zaprasza aktywistów, przedstawicieli samorządów i podległych im instytucji oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 stycznia 2015 w Katowicach.

 

Podczas spotkania omówione zostaną:

  • priorytety programu „Europa dla obywateli” na rok 2015
  • zasady finansowania
  • przykłady realizowanych projektów.

Uczestnicy dowiedzą się także, jak złożyć wniosek i gdzie szukać partnerów do projektu.

Krok po kroku przedstawiony zostanie proces rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Europejskiej ECAS i na portalu użytkownika URF.

Szczegółowe informacje: