Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa (POPC). W zaktualizowanej wersji harmonogramu w ramach poddziałań: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury wydłużono planowany termin naborów do III kwartału 2015 r.

Aktualną wersję dokumentu można znaleźć na stronie Programu Polska Cyfrowa w zakładce „Harmonogramy naborów wniosków”.

Harmonogram może ulec zmianie. Przygotowywane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 określą katalog sytuacji, w których nabory wniosków będą mogły zostać zaktualizowane.

Szczegółowe informacje:

Znamy harmonogram naborów wniosków na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa

Program Polska Cyfrowa (POPC) ma już swój harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Zaakceptowała go wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Harmonogram przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 2,6 mld zł. Pierwszy ruszy 27 lutego i zakończy się 4 maja i będzie dotyczył e-usług publicznych w administracji. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym pliku.

Dokument można znaleźć na stronie internetowej Programu Polska Cyfrowa w zakładce „Harmonogramy naboru wniosków”.

Harmonogram może ulec zmianie. Przygotowywane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 określą katalog sytuacji, w których nabory wniosków będą mogły zostać zaktualizowane

Szczegółowe informacje: