III edycja konkursu Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 9 lipca 2015 r. ogłosiła III edycję konkursu „Pracodawca Jutra”. Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy i mogących się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r. Zgłoszenia w wersji papierowej należy przesłać na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „III edycja konkursu Pracodawca Jutra”.

Szczegółowe informacje: