Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i Strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, któremu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Podczas III posiedzenia Komitetu zatwierdzono: metodykę i kryteria wyboru projektów dla działań:

  • 1.1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu oraz 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
  • Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaprezentowano również aktualną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla POPC oraz powołano Grupę roboczą do spraw e-administracji.

Wiceminister poinformowała, że obecnie pracują już trzy grupy robocze: ds. szerokopasmowego Internetu, ds. udostępniania informacji sektora publicznego oraz ds. realizacji III osi POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Polska Cyfrowa to krajowy program na lata 2014-2020, który skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje:

Konkurs Polska Cyfrowa 2020+

Krajowa Izba Gospodarcza pod Patronatem Orange organizuje konkurs kierowany do doktorantów: Polska Cyfrowa 2020+

Jeśli jesteś doktorantem, a przedmiotem Twojej pracy naukowej jest badanie jak będzie wyglądało nasze życie w cyfrowym świecie w perspektywie następnych 15-20 lat i jeśli szukasz odpowiedzi na pytania o przyszłość Internetu, używanie nowych technologii i skok cyfryzacyjny to zapraszamy do udziału w konkursie Polska Cyfrowa 2020+. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych analiz, opinii i wizji o Polsce Cyfrowej 2020+.

Czy wiesz, że dostęp do Internetu ma dziś 72 proc. gospodarstw domowych, a 10 lat temu było to tylko 26 proc.? Czy wiesz ilu polskich konsumentów robi zakupy przez Internet? Obecnie prawie 30 proc. ale wcześniej było jedynie 5 proc. Czy wiesz, że jeśli Polska przyspieszy rozwój infrastruktury szerokopasmowej, wkład Internetu w rozwój polskiej gospodarki przełoży się na wzrost jego udziału w ogólnym PKB z obecnych ok. 3% PKB do ok. 9,5% do roku 2020? Czy wiesz, że mediów społecznościowych używa w Polsce już 15 mln osób? Czy uważasz, że można dopasować do świata cyfrowego ochronę prywatności i ustanowić ramy cyberbezpieczeństwa?

Przez ostatnie 10 lat nastąpiła w Polsce rewolucja cyfrowa. Nie tylko za sprawą obecności w Unii Europejskiej i środków finansowych jakie Polska otrzymała na ten cel, ale również dzięki rozwojowi umiejętności cyfrowych Polaków.

Zgłoś się do konkursu Polska Cyfrowa 2020+! Autorzy najciekawszych opracowań, spośród trzech kategorii: ekonomia, prawo, socjologia, otrzymają stypendium naukowe Orange w wysokości 10 000 zł. Zapoznaj się z Regulaminem i wypełnij formularz zgłoszeniowy już od 16-go czerwca br.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka