Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02

Do końca czerwca 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów służących wymianie doświadczeń w ochronie środowiska, z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wnioskodawcy mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjne, które odbędzie się 27 maja 2015 w Warszawie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Budżet programu wynosi ponad 1 mln zł i jest finansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 oraz z budżetu państwa. Beneficjenci mogą uzyskać zwrot do 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców. Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii.

Celem realizowanych przedsięwzięć są: wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000, wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie, w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

O dofinansowanie mogą starać się instytucje publiczne, takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy, a także centralne i lokalne instytucje zarządzające, instytuty badawcze, organizacje, organizacje pozarządowe i inne.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro. Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych.

Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej na poziomie Programu PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach funduszy EOG, zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków bilateralnych.

 

Szczegółowe informacje:

Granty dla pomysłów biznesowych w puli 150 tysięcy Euro!

Informujemy, o dwóch największych europejskich konkursach grantowych dla pomysłów biznesowych w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz powstrzymywania zmian klimatu, z pulą nagród przekraczającą 150 tysięcy Euro. Organizatorami są Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+,  konkursy grantowe realizowane są w ramach projektu Climate-KIC.

ClimateLaunchpad jest największym europejskim konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (na etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu. Konkurs realizowany jest w 24 państwach Europy – od Islandii aż po Cypr. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu organizatorzy zapraszają zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

Finał konkursu odbędzie się w terminie od 1 do 4 września 2015r. w Holandii. Nagrodą główną w konkursie jest czek na kwotę 10 tyś EUR. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 5 tyś EUR, natomiast trzecia nagroda to 2,5 tyś EUR. Organizator konkursu pokrywa koszt udziału w finale trzech zespołów projektowych z każdego państwa uczestniczącego w konkursie.

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest do dnia 20 Maja 2015r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie on-line poprzez stronę: www.climatelaunchpad.org

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu.

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Od tego roku program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu organizatorzy zapraszają zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców.
Całkowita pula grantów na poziomie krajowym to: 40 tyś EUR. Ponadto finalista programu otrzyma możliwość udziału w Venture Competition który odbędzie się w październiku 2015r. w Birmingham (Wielka Brytania). W zeszłorocznej edycji, 12 finalistów Venture Competition walczyło na nagrodę w wysokości 100 tyś EUR. Organizator konkursu pokrywa koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów czy własności intelektualnej.

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest do dnia 30 Lipca 2015r.

Szczegółowe informacje: