Czwarta edycja konkursu „Innowacja jest kobietą”

Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu Innowacja jest kobietą, którego organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki.

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty:

  • – CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
  • – krótki opis projektu (do 1 strony);
  • – opis implementacji (do 1 strony)

W V edycji konkursu Innowacja jest kobietą nagrodą jest promocja zwycięskiego wynalazku podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „ARCA 2015”  w Zagrzebiu oraz promocja rozwiązania na Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Pomysły iENA 2015”.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres kontakt@kobietynauki.org. Organizatorki konkursu proszą o dodanie do maila tematu KONKURS.

Szczegółowe informacje:

Szansa dla Polek z innowacyjnymi pomysłami

Komisja Europejska uruchomiła 3 edycję Nagrody UE dla Kobiet Innowatorek, które zaprojektowały i wprowadziły na rynek wybitne innowacje. 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich kobiet, które są założycielkami lub współzałożycielkami swojej firmy, działają na rynku od 1 stycznia 2013 r., roczny obrót w roku 2013 lub 2014 wyniósł 100 000 euro, a także w pewnym etapie kariery zawodowej korzystały z funduszy UE na badania i innowacje. Komisja Europejska chce w ten sposób zachęcić przedstawicielki płci pięknej do większej aktywności w biznesie i nauce.

Za zajęcie pierwszego miejsca zwyciężczyni otrzyma 100 tys. euro, za drugą 50 tys. euro, a trzecią 30 tys. euro. Uczestniczki mogą nadsyłać zgłoszenia do 20 października 2015 r.

Dane konkursowe: Identyfikator konkursu: H2020-WIPRIZE-2015
Budżet konkursu: 180 000 euro

Termin składania wniosków: 20.10.2015 r. do godziny 17:00. Wyniki zostaną ogłoszone w 2016 roku.

Unijna Nagroda dla Innowatorek po raz pierwszy była wręczona 5 grudnia 2011 r. w Brukseli podczas konwencji poświęconej innowacyjności. Tegoroczną edycję ogłoszono na spotkaniu komisarza ds Badań, Nauki i Innowacji Carlosa Moedasa z wybitnymi kobietami ze świata nauki, biznesu i mediów oraz laureatkami poprzednich edycji Nagrody zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Link do strony konkursu (dokumentacja konkursowa, elektroniczny system składania wniosków): EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS

Więcej informacji o konkursie udzielą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE działający przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

 

Szczegółowe informacje:

Projekt dla kobiet biznesu „Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza nabór do udziału w projekcie WIN – „Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet” realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji).

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się kobiety prowadzące własne firmy nie dłużej niż 2 lata.

Grupie 10 kobiet organizatorzy oferują udział w pionierskim przedsięwzięciu w ramach programu WIN realizowanego w 4 krajach UE i obecnie testowanego przez Fundację „OIC Poland”.

Oferta obejmuje bezpłatny udział w:
– szkoleniu dot. zarządzania czasem i sobą
– programie mentoringu

Program mentoringu pozwoli zbudować każdej uczestniczce projektu relację z mentorem, który będzie przewodnikiem pomagającym podopiecznej w znajdywaniu kierunku rozwoju, wspierając ten rozwój poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Mentoring to narzędzie wspierające postęp kariery.

Korzyści z udziału w programie mentoringu:

– Wzrost motywacji i zaangażowania w pracę zawodową i rozwój firmy
– Możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności innych, a tym samym przeniesienie „dobrych praktyk” na grunt własnej działalności zawodowej
– Indywidualny rozwój
– Wzrost satysfakcji i poczucia samorozwoju na polu zawodowym
– Skuteczniejsze planowanie ścieżki rozwoju zawodowego

Okres realizacji to  marzec – maj 2015r.

Nabór trwa do 2 marca 2015 r. decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: