Spotkania informacyjne na temat programów INTERREG 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi zaprasza na spotkania informacyjne na temat programów transnarodowych Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa oraz międzyregionalnego INTERREG EUROPA, realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (EWT). Wydarzenia odbędą się w Poznaniu, Toruniu i Katowicach.

Organizacja spotkań w trzech województwach ma na celu ułatwienie dostępu do informacji jak największej liczbie instytucji. Zainteresowani z całej Polski mogą zgłaszać się na wybrane spotkanie. Harmonogram spotkań:

  • Poznań: 3 marca 2015 r., godz. 10:30 – 16:00
  • Katowice: 12 marca 2015 r., godz. 10:30 – 17:00
  • Toruń: 17 marca 2015 r., godz. 10:30 – 16:00

Rejestrację na wszystkie spotkania prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod adresem www.europasrodkowa.gov.pl. E-mailowe potwierdzenia udziału lub niemożności przyjęcia zgłoszenia będę wysyłane na tydzień przed danym spotkaniem. Uprzejmie prosimy o oczekiwanie na wiadomość e-mail.

Spotkania przygotowano z myślą o przedstawicielach władz samorządowych, instytucji publicznych i prywatnych zainteresowanych rezultatami projektów transnarodowych i międzyregionalnych oraz możliwością udziału w programach: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i INTERREG EUROPA na lata 2014-2020.

Program szkolenia
Każde spotkanie ma temat przewodni. W Poznaniu i Katowicach szczególnie uwzględniona zostanie tematyka innowacyjności i MŚP. W Toruniu będzie to dziedzictwo kulturowe i naturalne. Powyższe zagadnienia są wpisane do programów transnarodowych i międzyregionalnego EWT oraz Regionalnych Programów 2014-2020 (RPO). W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówią ofertę ww. programów EWT. Reprezentanci Urzędów Marszałkowskich przedstawią temat przewodni w kontekście Regionalnych Programów 2014-2020. W drugiej części spotkania instytucje realizujące projekty EWT w latach ubiegłych podzielą się swoim doświadczeniem i zaprezentują projekty nawiązujące do tematu spotkania. Połączenie tematyki EWT z RPO umożliwi pokazanie, jak dzięki projektom transnarodowym i międzyregionalnym można przygotować lepszej jakości projekty regionalne.

Celem spotkań jest także przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aktywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych, organizowanych przez wspólne sekretariaty. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych spotkań są dostępne w załączonych programach. W programie transnarodowym Interreg Region Morza Bałtyckiego zakończył się pierwszy nabór wniosków (2 XII 2014 r. – 2 II 2015 r.). W transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór rozpocznie się 12 lutego 2015 roku. W programie międzyregionalnym INTERREG EUROPA rozpoczęcie pierwszego naboru planuje się na kwiecień 2015 r.

 

Szczegółowe informacje:

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Katowicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. W trakcie spotkania będą prezentowane informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 19 lutego 2015r. do godziny 15:00 (istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin spotkania: 23 lutego 2015 r. w godzinach 12.00-15.00 Rejestracja w godzinach 11:30-12.00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala kolumnowa, wysoki parter, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Szczegółowe informacje: