Zapraszamy do lektury

Nasza firma w mediach. Zobaczcie sami:

  • “Fundusze Europejskie” – artykuł

Wydarzenia, w których braliśmy udział:

  • Konferencja „SILVER ECONOMY – standard w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem” (19.X.2012r., siedziba Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach). Wydarzenie promujące silver economy, czyli aktywność zawodową osób dojrzałych, skierowane głównie do grona pracodawców. Uczestnikami przedsięwzięcia byli również przedstawiciele urzędów i organizacji pozarządowych. Jednym z prelegentów konferencji była pani Beata Odrzywolska – Kokoszka wygłaszająca prezentację na temat: „Najważniejszych problemów aktywności zawodowej dojrzałych na podstawie podsumowania wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród uczestników Projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+”. Zdjęcia z konferencji można znaleźć w galerii.