Człowiek – najlepsza inwestycja!

Realizatorzy Projektu pn. STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START -Firma Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informują, że Biuro Projektu mieści się w pok. 17 budynku szkolnym CKZiUprzy ul. Kilińskiego 31 pok. 17.

Adres poczty elektronicznej Biuro Projektu                     efs@inter-communications.pl

Numer telefonu Biura Projektu                                          784 993 870        (operator T-Mobile)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.