logo projekt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25 wraz z firmą Inter-Communication serdecznie zaprasza do udziału w  konferencji  pn. „Korzyści współpracy świata nauki i biznesu”, podczas której zostanie podsumowany projekt „Staże dla uczniów CKZiU szansą na lepszy start” współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin: 28 Października 2014, godz. 11:50- 14:30

Miejsce: Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane – warsztaty szkolne, ul. Braci Mieroszewskich 42, 41-219 Sosnowiec

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27.10.2014 na adres mailowy ckziu25@sosnowiec.edu.pl.

Program konferencji:

Godziny Temat Prelegent

 

11.50-12.00 Rejestracja uczestników  

 

12.00-12.10 Otwarcie konferencji Jacek Górski

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

12.10-12.25 Projekt

„Staże dla uczniów CKZiU szansą na lepszy start”

Jako przykład dobrej praktyki w zakresie współpracy świata nauki i biznesu

Ewa Bartosińska

Wicedyrektor CKZiU

ds. dydaktyczno-wychowawczych

 

12.25-12.40 Oficjalne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu

„Staże dla uczniów CKZiU szansą na lepszy start”

Beata Odrzywolska-Kokoszka

Firma Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

12.40-12.50 Współpraca z pracodawcami
a korzyści dla uczniów
Uczeń CKZiU
12.50- 13.05 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Jaka przyszłość Funduszy Europejskich?

Przedstawiciel

Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu

 

13.05-13.20 Montaż poetycki Uczniowie VIII LO
im. C.K. Norwida
13.20-13.35 Zwiedzanie warsztatów szkolnych
13.35-13.50 Zwiedzanie pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy
ul. Szymanowskiego 3b
13.50-14.30 Podsumowanie konferencji

oraz

Poczęstunek w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy ul. Szymanowskiego 3b

 

Jacek Górski

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja!

logo projekt

W ramach projektu przeprowadzono staże dla 100 uczennic i uczniów uczących się w ośmiu szkołach zawodowych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Jana Kilińskiego 25, tj.: Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Architektoniczno – Budowlanej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Samochodowo – Mechatronicznej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlanego, Technikum nr 4 Transportowego, Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego, Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska.

Dokumenty aplikacyjne złożyło 231 osób, z czego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu do udziału w projekcie zakwalifikowano 100 osób.

Staże były realizowane w 18 Firmach, tj.: Huta „Buczek” Sp. z o.o. w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Esal” w Sosnowcu, Firma Handlowo Usługowa „Piekuś” w Tychach, Szkółka Drzew i Krzewów „Kapias” w Będzinie, Firma „Jacek” Jacek Barański w Sosnowcu, Silver Predict Sp. z o.o. w Imielinie, Sped Trans Polska Sp. z o.o. w Katowicach, Firma Handlowa „Nowa” s.c. w Sosnowcu, Spółdzielnia Niewidomych „Promet” w Sosnowcu, Europejska VII Sp. z o.o. Hotel „Szafran” w Czeladzi, „Elkana” S.J. T. Jagła, M. Kamiński, Zb. Małys w Sosnowcu, Apator Mining Sp. z o.o. w Katowicach, „L’emir” I. Juszczyk, H. Juszczyk S.J. w Dąbrowie Górniczej, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mateusz s.c. w Mysłowicach, BJ Ecopasshouse AB S.A. w Sosnowcu, BLM Service S.J. w Dąbrowie Górniczej, GTL-Service Sp. z o.o. w Pyrzowicach, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.

Staże zrealizowano w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku w następujących zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych, technik analityk, ogrodnik, architekt krajobrazu, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik elektryk, elektromechanik, cukiernik, kucharz, technik budownictwa, monter izolacji budowlanych, monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik eksploatacji portów i terminali, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik transportu kolejowego, technik mechatronik, sprzedawca, kasjer.

46% wszystkich Uczestników projektu stanowiły kobiety.

29% wszystkich Uczestników projektu stanowiły osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu wyposażenie pracowni CKZiU w Sosnowcu wzbogaciło się o:

dla zawodu Technik budownictwa: 4 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny z ekranem wolno stojącym, oprogramowanie do projektowania architektonicznego, dalmierz;

dla zawodu Technik cyfrowych procesów graficznych: oprogramowanie służące do ręcznej impozycji, oprogramowanie do projektowania graficznego;

dla zawodów Techniki elektryk i elektryk, kamerę termowizyjną, pirometr, higrometr, tablicę symulacyjną uszkodzeń i nieprawidłowości, tablicę demonstracyjną, program do tworzenia protokołów, antenę GPS;

dla zawodu Technik eksploatacji portów i terminali: dwa podajniki rolkowe, sześć skanerów ręcznych do czytania kodów kreskowych, sześć ręcznych wykrywaczy metali, sześć walizek podróżnych jako bagaż rejestrowany, sześć toreb podróżnych jako bagaż podręczny;

dla zawodu Technik spedytor: wózek paletowy, wózek podnośnikowy z regulowanym rozstawem wideł, wagę paletową, oprogramowanie transportowe, oprogramowanie magazynowe, oprogramowanie do wyznaczania trasy przejazdu, 4 zestawy komputerowe.

Poza wymienionymi urządzeniami i oprogramowaniem zakupiono również wiele sprzętu, którego wartość jednostkowa nie przekracza 350,00 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Człowiek – najlepsza inwestycja!

Realizatorzy projektu pn. STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START

Firma Inter–Communications Beata Odrzywolska–Kokoszka z siedzibą Trzebinii

I Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

zapraszają do współpracy Przedsiębiorców i Firmy z terenu województwa śląskiego zainteresowanych współpracą przy realizacji 150 godzinnych staży dla Uczestników Projektu będących uczniami techników i zasadniczych szkół zawodowych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Przedsiębiorcy i Firmy zainteresowane współpracą proszeni są o zgłoszenie się do Biura Projektu mieszczącego się w budynku szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31, parter, pok. 17) lub skontaktowanie się telefoniczne z koordynatorem projektu (tel. 784 993 870).

Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja!belka_ueProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 1 marca 2014 roku spotkała się jego Grupa Sterująca projektu pn. „STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W skład Grupy Sterującej wchodzą przedstawiciele firmy INTER-COMMUNICATIONS Beata Odrzywolska-Kokoszka (Lider projektu) i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 (Partner projektu).

W trakcie posiedzenia Grupy Sterującej ustalono m.in. zasady rekrutacji uczestników projektu, które zostaną zawarte w Regulaminie projektu.


Na swoim drugim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 marca 2014 roku, Grupa Sterująca projektu pn. STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START przyjęła Regulamin projektu. W najbliższym czasie Regulamin ten zostanie opublikowany na stronach internetowych Lidera projektu – firmy Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka i Partnera projektu – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.


Realizatorzy projektu pn. STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START
Firma Inter–Communications Beata Odrzywolska–Kokoszka z siedzibą Trzebinii
ICentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

zapraszają do współpracy Przedsiębiorców i Firmy z terenu województwa śląskiego zainteresowanych współpracą przy realizacji 150 godzinnych staży dla Uczestników Projektu będących uczniami techników i zasadniczych szkół zawodowych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.
Przedsiębiorcy i Firmy zainteresowane współpracą proszeni są o zgłoszenie się do Biura Projektu mieszczącego się w budynku szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31, parter, pok. 17) lub skontaktowanie się telefoniczne z koordynatorem projektu (tel. 784 993 870).

Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.