Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START” to projekt konkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez firmę Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka  w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

http://www.efs.gov.pl