Harmonogram planowanych szkoleń na rok 2014

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we wrześniu 2014 r. rozpoczyna się cykl szkoleń dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów zewnętrznych.

Udział w nich jest bezpłatny.

Harmonogram ramowy szkoleń przedstawia się następująco:

Wrzesień:

  • Zamówienia publiczne
  • Trwałość i archiwizacja w projektach unijnych

Październik:

  • Pomoc publiczna i dochodowość w projektach unijnych
  • Zamówienia publiczne

Listopad:

  • Trwałość i archiwizacja w projektach unijnych
  • Studium wykonalności

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

IV Forum Młodych Przedsiębiorców

W dniach 13-14 maja w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie odbędzie się święto polskich start-up’ów – efekt współpracy Krajowej Izby Gospodarczej oraz Auli Polskiej, najstarszej i największej inicjatywy start-upowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się IV Forum Młodych Przedsiębiorców, którego głównym tematem będzie finansowanie młodej przedsiębiorczości. Kolejne panele będą poświęcone nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 (programy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, NCBiR, inicjatywy JEREMIE), planom najważniejszych graczy na rynku venture capital (PI, hub:raum, SpeedUp Group, LMS Invest), skutecznym sposobom korzystania z finansowania społecznościowego. W części „You, the Audience” uczestnicy Forum będą mogli zaprezentować swój pomysł na biznes przed inwestorami.

Drugiego dnia  odbędzie się polsko-niemieckie forum, podczas którego przedstawiciele najlepszych start-up’ów z Polski i Niemiec opowiedzą o specyfice swojego rynku oraz doświadczeniach współpracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Parterem wydarzenia i będzie gospodarzem panelu „Spotkanie z globalnym inwestorem” pierwszego dnia forum.

Szczegóły: www.minnowacyjni.pl

Do końca kwietnia promocyjna cena biletów