Pożyczki dla firm – Krajowy System Usług

Oferta  funduszy pożyczkowych dla firm obsługiwanych przez Krajowy System Usług. Instytucja stawia na przedsiębiorców bo wie, że mają głowę pełną pomysłów, chcą je realizować i mają do tego odpowiedni umiejętności. Niestety chcąc je realizować często na przeszkodzie stoi brak kapitału.

Krajowy System Usług wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które pragną rozwijać się, a nie dysponują wystarczającymi funduszami, między innymi poprzez oferowanie im pożyczek o oprocentowaniu zdecydowanie niższym od tego z jakim mamy do czynienia przy kredytach bankowych.

W ramach usług finansowych KSU, przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty aż 53 funduszy pożyczkowych KSU działających na terenie całej Polski.  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dopasowanie pożyczki do wielkości i skali działania przedsiębiorstwa, nawet gdy nie posiadają odpowiednio długiej historii kredytowej. Kwoty pożyczek, dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy, mogą wynieść od kilku do aż 500 tys. zł. Szczególnie korzystna jest możliwość uzyskania pomocy finansowej na początkowy okres działania firmy.

Jak wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę?

 1. Znajdź najbliższy Fundusz Pożyczkowy  i sprawdź, czy fundusz działa na Twoim terenie lub należy do Twojego województwa,
 2. Sprawdź, z jakiego programu operacyjnego pochodzą środki, z których będzie udzielana pożyczka (unikniesz sytuacji wykluczenia wykorzystania środków pochodzących z  tego samego programu operacyjnego)
 3. Sprawdź, na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka – fundusze pożyczkowe zazwyczaj mają określony do 5 lat okres spłaty pożyczki,
 4. Sprawdź, czy proponowana wysokość raty jest odpowiednia dla Ciebie – okres spłaty i wysokość pożyczki determinują wysokość raty pożyczkowej,
 5. Upewnij się, czy właściwie rozumiesz zapisy umowy pożyczki – każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do skonsultowania z osobami trzecimi proponowanych zapisów umowy pożyczkowej,
 6. Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na Tobie – finansowanie ze środków unijnych wymaga znajomości obowiązujących przepisów – nie bój się zapytać konsultanta o wszystkie niejasności,
 7. Sprawdź, czy jest wymagany wkład własny.

O pożyczkę dla firm mogą starać się osoby prowadzące mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a także osoby, które takie przedsiębiorstwo dopiero planują założyć. Fundusze pożyczkowe działają w oparciu o wspólny Standard Usługi Funduszy Pożyczkowych, wypracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie ośrodki działające w ramach KSU działają zgodnie z system zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001.

Szczegółowe wymagania dotyczące pożyczkobiorców określają regulaminy poszczególnych funduszy. Jednak, aby starać się o pożyczkę przedsiębiorca musi wyraźnie określić inwestycję, która ma zostać sfinansowana dzięki środkom uzyskanym z funduszu pożyczkowego, powinien przedstawić dowód terminowego wypełniania zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz posiada wkład własny obliczany od wartości pożyczki, którą przedstawił jako cel finansowania. Siedziba jego przedsiębiorstwa powinna znajdować się na obszarze obsługiwanym przez dany fundusz.

 1. Kwota pożyczki w większości funduszy pożyczkowych wynosi najczęściej od 10 do 120 tys. zł (w niektórych może być wyższa), a okres spłaty rozłożony jest najczęściej na 36 miesięcy.
 2. Pożyczka dla firm może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.
 3. Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej).
 4. Opłata manipulacyjna od udzielonej pożyczki dla firm waha się najczęściej na poziomie 1-3%, jednak decyzja pozostaje w gestii każdego funduszu pożyczkowego.
 5. Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone

W 2014 roku 44 fundusze pożyczkowe współpracujące w ramach KSU o kapitale pożyczkowym o łącznej wysokości ponad 1 652 mln zł udzieliły 4481 pożyczek, których łączna wartość stanowi ponad 529 mln zł.

Szczegółowe informacje: