Z przedsiębiorczością na Ty – bądź przedsiębiorczy, przyjdź na spotkanie!

Już niebawem rusza nowy cykl spotkań informacyjnych organizowanych przez specjalistów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce pod nazwą „Z przedsiębiorczością na Ty”. Wydarzenia zostaną zorganizowane w 6 miastach naszego regionu w ramach tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP), który odbędzie w dniach 17-23 listopada br.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest międzynarodowym projektem promującym aktywną postawę, świadomy rozwój oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. Akcja jest organizowana od 2008 roku, w 143 krajach świata, w tym w Polsce. Co roku, w listopadzie, instytucje publiczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk naukowych wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości. Wśród partnerów tego wydarzenia nie mogło zabraknąć specjalistów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Punkty Informacyjne włączają się w tę inicjatywę po raz kolejny, natomiast po raz pierwszy organizując wydarzenia pod wspólnym hasłem „Z przedsiębiorczością na Ty”. Każdy z Punktów przygotował własny zakres tematyczny spotkania, wszystkie łączy jednak temat przewodni – przedsiębiorczość. Podczas spotkania nie zabraknie informacji na temat różnych możliwości wsparcia przedsiębiorczości w ramach Funduszy Europejskich. Uczestnicy poznają aktualnie dostępne i planowane do realizacji w przyszłości formy pomocowe.

Spotkania odbędą się w:
• Zakopanem (17 listopada br., poniedziałek)
• Chrzanowie (19 listopada br., środa)
• Krakowie (19 listopada br., środa)
• Nowym Sączu (19 listopada br., środa)
• Nowym Targu (19 listopada br., środa)
• Tarnowie (20 listopada br., czwartek)

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

 

Akademia e-Biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania w ramach Akademii e-Biznesu

Spotkania organizowane przez web.gov.pl w formule barcampów, które odbędą się w  16 miastach Polski na przestrzeni października i listopada 2014 roku. Ich celem jest dostarczanie wiedzy na temat najnowszych trendów technologicznych, a zarazem stworzenie okazji do networkingu oraz nawiązanie dialogu pomiędzy start-upami, przedstawicielami dużego biznesu i administracją publiczną

Tegoroczna Akademia e-Biznesu to nie tylko ciekawe prelekcje i panele dyskusyjne, ale i – po raz pierwszy – Okrągłe Stoły Innowacji. Pod tą nazwą kryją się spotkania, do udziału w których zaproszono przedstawicieli społeczności start-upowej, administracji lokalnej oraz dużego biznesu. Razem będą się starali sprecyzować potrzeby młodego biznesu oraz wypracować najlepsze formy wzajemnej współpracy wszystkich trzech środowisk. Zapraszamy!

 Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

PARP rozpoczęła nabór przedsiębiorców do projektu „Instrument Szybkiego Reagowania”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” rozpoczyna z dniem 23 października 2014 r., piąty nabór przedsiębiorców do udziału w usłudze, realizowanej przez WYG International Sp. z o.o.

Celem Usługi jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego/zmiany gospodarczej/restrukturyzacji (w tym rozwojowej). Zostanie to osiągnięte poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:

 •  zapewnienie kompleksowego wsparcia firmom w ramach opracowania i wdrażania (realizacji) Planu Rozwoju (dalej: PR);
 • zapewnienie kompleksowego wsparcia pracownikom przedsiębiorców, zagrożonych zwolnieniami w ramach programów outplacementowych będących częścią PR;
 • popularyzacja rozwiązań w obszarze działań szybkiego reagowania skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami zmiany gospodarczej.

W ramach Usługi przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju oraz w ramach tych planów na usługi doradcze, szkoleniowe lub outplacementowe – wedle zdiagnozowanych potrzeb i problemów danego przedsiębiorstwa. Wsparcie to będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (w pieniądzu) w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej wysokości kosztów wsparcia.

O udział w Usłudze mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki przede wszystkim:

 • posiadają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiadają struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach i jednocześnie ich pracownicy muszą wykonywać pracę w ramach struktur znajdujących się w co najmniej dwóch województwach,
 • nie otrzymali/nie ubiegają się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, związanych z udziałem w usłudze,
 • niezależnie od formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza – jeżeli wobec nich nie wszczęto (w tym nie złożono wniosku do właściwego sądu) procedury objęcia ich postępowaniem naprawczym albo upadłościowym,
 • działalność przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzonego przez osobę fizyczną, nie została zawieszona,
 • spełniają definicję małego albo średniego przedsiębiorcy
 • kwalifikują się do uzyskania pomocy de minimis.

Do udziału w Usłudze w ramach niniejszego naboru zostanie wyłonionych co najmniej 50 przedsiębiorców o ograniczonych zasobach kadrowych i finansowych, w tym :

 • co najmniej 45 małych przedsiębiorstw;
 • co najmniej 5 średnich przedsiębiorstw.

Zgłoszenie do Usługi dokonywane jest do dnia 30 listopada 2014 r. przedsiębiorca składa drogą elektroniczną na adres isr@isr.parp.gov.pl, dane identyfikacyjne i kontaktowe przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konferencja „Korzyści współpracy świata nauki i biznesu”

logo projekt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25 wraz z firmą Inter-Communication serdecznie zaprasza do udziału w  konferencji  pn. „Korzyści współpracy świata nauki i biznesu”, podczas której zostanie podsumowany projekt „Staże dla uczniów CKZiU szansą na lepszy start” współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin: 28 Października 2014, godz. 11:50- 14:30

Miejsce: Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane – warsztaty szkolne, ul. Braci Mieroszewskich 42, 41-219 Sosnowiec

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27.10.2014 na adres mailowy ckziu25@sosnowiec.edu.pl.

 

Program konferencji_28.10.2014

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

 

„Małopolska Sieć NGO”

Chcesz promować swoją organizację i jej działania przez udział w profesjonalnej sieci NGO?

 • Twoja organizacja potrzebuje wsparcia w poszukiwaniu partnerów, dostępu do dobrych praktyk,  narzędzi usprawniających pracę?
 • Chcesz by członkowie, pracownicy i wolontariusze Twojej organizacji podnieśli kwalifikacje korzystając z bezpłatnych szkoleń i doradztwa?
 • Chcesz by Twoja organizacja miała swój udział w tworzeniu, realizacji i monitorowaniu polityk publicznych?

Dołącz do tworzonej przez Dzieło Kolpinga Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych.

Przystępując do sieci Twoja organizacja:

 • nawiąże kontakty, pozyska potencjalnych partnerów do współpracy poprzez udział w branżowych i tematycznych spotkaniach, szkoleniach itp.;
 • podniesie jakość działań korzystając z bezpłatnych szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania w NGO, źródeł finansowania NGO, prawa i finansów, partnerstwa i współpracy itp.;
 • zostanie wypromowana;
 • stanie się skuteczniejszym rzecznikiem ważnych dla niej spraw;
 • zyska dostęp do aktualności dotyczących trzeciego sektora – szczególnie z obszaru Małopolski;
 • skorzysta z internetowej platformy udostępniającej narzędzia autoewaluacji, rekrutacji współpracowników oraz umożliwiającej zamieszczanie ogłoszeń i wymianę materiałów.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza na spotkania informacyjne.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Warsztaty na Śląsku „Jesienny rozwój 2 – cykl warsztatów z narzędzi ICT”

Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz. Jeśli Twojej firmy nie ma w internecie, to nie zarabia tyle, ile mogłaby zarobić. Profesjonalna i funkcjonalna strona www to dopiero początek… Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje warsztaty z zakresu narzędzi ICT.

Co jeszcze można zrobić dzięki nowoczesnym technologiom? Występować publicznie bez stresu? Korzystać z Google Apps w  pracy i w życiu prywatnym?
Oszczędzić czas i pieniądze dzięki istniejącym e-usługom?

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić, koniecznie przyjdź na warsztaty!

Zaprezentowane podczas warsztatów praktyczne możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii wskażą jak za pomocą nich można osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, zapewnić dostęp do informacji w każdym miejscu lub oszczędzić czas.

Warsztaty kierowane są do wszystkich osób z terenu województwa śląskiego, które są zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym oraz posiadają podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Harmonogram:
11.10.2014r. (sobota) – Budowanie marki w sieci – jak dbać o wizerunek firmy w sieci – Artur Jabłoński
18.10.2014r. (sobota) – Bezpieczeństwo w sieci
– Adam Zawiślak
 8.11.2014r. (sobota) – Budowanie stron dla małych firm na bazie WordPress’a.
– szczegóły wkrótce
15.11.2014r. (sobota) – Wystąpienia publiczne z wykorzystaniem narzędzi ICT
– Janusz Wierzbicki
22.11.2014r. (sobota) – Wirtualny świat w życiu codziennym – Szczegóły wkrótce
29.11.2014r. (sobota) – Google dla biznesu – min. Adwords, Analytics
– Artur Jabłoński
13.12.2014r. (sobota) – Webwriting (jak skutecznie pisać teksty w sieci)
– Artur Jabłoński

Informujemy, że jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednych warsztatach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi Zasadami.

Czas trwania warsztatów: 9:00 – 16:00

Miejsce:
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
ul. Powstańców 34, Katowice – sala 205

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego jest odpowiedzią na wyzwania współczesności stojące przed rozwojem nowoczesnego społeczeństwa w województwie śląskim. Warsztaty realizowane są w ramach Regionalnego programu promocji społeczeństwa informacyjnego. 

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Harmonogram naborów wniosków planowanych do ogłoszenia w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obowiązek publikacji informacji o planowanych terminach konkursów wynika z zapisów określonych w art. 102 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2004 r., poz. 1146).

Więcej informacji o Regionalnym Programie Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Źródło www.rpo.slaskie.pl

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Spotkanie w ramach Inicjatywy CORNET po raz pierwszy w Polsce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszana spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 19. konkursu Inicjatywy CORNET.

Organizowane w dniu 18 listopada br. wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostek naukowych. Będzie to pierwsze spotkanie w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) zorganizowane w Warszawie.

Program spotkania jest podzielony na dwie części. W pierwszej części uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia koncepcji swoich projektów w celu znalezienia partnerów z odpowiednim know-how. Uczestnicy będą mogli także zaprezentować swoją organizację i jej potencjał, oferując zaangażowanie w realizację projektu. W drugiej części, wybrani koordynatorzy projektów finansowanych w ramach Inicjatywy CORNET, dokonają prezentacji projektów, ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne.

CORNET to europejska sieć ministerstw i agencji finansujących B+R w Europie, która stwarza możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych (ang. Collective Research).W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja online. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

Dodatkowych informacji dotyczących spotkania oraz Inicjatywy CORNET w NCBR udziela pani Joanna Makocka: tel. 519 684 989; e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Kraków. Szkolenie „Jak pozyskiwać fundusze na działalność przedsiębiorstwa”? .

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie adresowane do przedstawicieli osób fizycznych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – planujących założenie spółdzielni socjalnej i przedsiębiorstw społecznych.

Termin szkolenia: 17.10.2014 r.

Miejsce szkolenia: ul Malborska 65 Kraków

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/jak-pozyskiwac-fundusze-na-dzialalnosc-przedsiebiorstwa-zapaszamy-na-szkolenie.html

Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Stan prac nad Programem Regionalnym

Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 weszły w ostatnią, decydującą fazę.

Program jest aktualnie negocjowany z Komisją Europejską. Jego ostateczny kształt, zatwierdzony przez Komisję Europejską, poznamy najprawdopodobniej w czwartym kwartale br. Zarząd województwa planuje, że pierwsze konkursy ogłoszone zostaną pod koniec pierwszego kwartału 2015 r. Szczegółowy harmonogram naboru projektów zostanie opublikowany niezwłocznie po przyjęciu Programu.

Na obecną chwilę, informujemy że Zarząd Województwa podtrzymuje swoje rekomendacje w zakresie propozycji PROJEKTÓW KLUCZOWYCH planowanych do realizacji ze środków RPO WSL 2014-2020 – POZIOM REGIONALNY, zawartych w Mandacie Negocjacyjnym (wersja 2.1) z 12 sierpnia br.

Szczegółowe informacje:

Źródło: www.rpo.slaskie.pl