Europejski tydzień Małcyh i Średnich Przedsiębiorstw

Przypominamy o zbliżającym się wydarzeniach w ramach Europejskiego tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w terminie od 30 września do 2 października 2014 na które Firma Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa

W tym roku mali, ale tak bardzo ważni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia również w Dąbrowie Górniczej, podczas wydarzeń odbywających się w dniach od 30 września do 2 października. Podczas tych trzech dni zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przygotował cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych ze specjalistami z czołowych instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim. Duży nacisk położony będzie na przekazanie praktycznych informacji w przystępny sposób oraz możliwość swobodnej rozmowy ze specjalistami oraz innymi przedsiębiorcami.

Natomiast czwartkowe popołudnie zarezerwowane będzie dla wszystkich kobiet, bo jak wiadomo „przedsiębiorczość jest kobietą”. O godzinie 16:00 rozpocznie się Podwieczorek Przedsiębiorczych Pań. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata.

Firma Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka bierze czynny udział jako ekspert w spotkaniu pn. Przemiany społeczno-ekonomiczne a sytuacja kobiet w Polsce i na świecie.

Koordynatorem wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP w Dąbrowie Górniczej jest Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.

Szczegółowe informacje:

Formularze rejestracyjne:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Spotkanie informacyjne na temat promocji projektów realizowanych ze środków Małopolskiego Programu Regionalnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza wszystkich beneficjentów realizujących projekty przy udziale środków Małopolskiego Programu Regionalnego (MRPO), na spotkanie prezentujące prawidłowe zasady promocji projektów.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak skutecznie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami promować projekty, a także poznają aktualne zasady wynikające z „Podręcznika beneficjenta” MRPO.

Specjalistki ds. Funduszy Europejskich omówią także najczęściej popełniane błędy, podpowiedzą jak ich unikać i wskażą praktyczne wskazówki dotyczące przekazywania informacji o Funduszach Europejskich.

Zapisu na spotkanie, które odbędzie się 8 października 2014 r. w godz. 10.00-13.00 w Krakowie, można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fundusze.malopolska.pl   Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Kraków, Departament Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej), sala 106, piętro I.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich  zaprasza na VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 20 października br. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE).

Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10.30.

W związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją w tej, jak i w przyszłej perspektywie, Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich podejmuje działania mające na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia konkretnych korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.

Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów,

 • które są w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej (tzn. realizują projekt w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej)
 • i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,
 • a także projektodawców, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do dnia 3 października br. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Mobilny Punkt Informacyjny w Sosnowcu

Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Punkt Informacyjny będzie dostępny dla mieszkańców Sosnowca w dniu 26 września 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, I piętro, sala 221. Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Konsultanci będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obowiązek publikacji informacji o planowanych terminach konkursów wynika z zapisów określonych w art. 102 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2004 r, poz. 1146).

Więcej informacjo o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 można znaleźć na stronie www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają na spotkania osoby zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej oraz wszystkich osób chcących pozyskać ogólne informacje na temat głównych założeń programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Odbędą się one w środę, 1 października br. w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Chrzanowie.

Podczas spotkań zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie 2014-2020.

Rejestracja na spotkania odbywa się za pośrednictwem formularzy elektronicznych:

 • spotkanie w Nowym Sączu
 • spotkanie w Krakowie
 • spotkanie w Chrzanowie
 • spotkanie w Nowym Targu

Spotkania są bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Szczegółowe informacje:

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Dąbrowie Górniczej

Firma Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w inicjatywie – Europejski tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W tym roku mali, ale tak bardzo ważni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia również w Dąbrowie Górniczej, podczas wydarzeń odbywających się w dniach od 30 września do 2 października. Podczas tych trzech dni zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przygotował cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych ze specjalistami z czołowych instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim. Duży nacisk położony będzie na przekazanie praktycznych informacji w przystępny sposób oraz możliwość swobodnej rozmowy ze specjalistami oraz innymi przedsiębiorcami.

Natomiast czwartkowe popołudnie zarezerwowane będzie dla wszystkich kobiet, bo jak wiadomo „przedsiębiorczość jest kobietą”. O godzinie 16:00 rozpocznie się Podwieczorek Przedsiębiorczych Pań. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata.

Firma Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka bierze czynny udział jako ekspert w spotkaniu pn. Przemiany społeczno-ekonomiczne a sytuacja kobiet w Polsce i na świecie.

Koordynatorem wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP w Dąbrowie Górniczej jest Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.

Szczegółowe informacje:

http://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-28707-europejski_tydzien_malych_i_srednich.html

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

 

Zaproszenie na kongres połączony z targami przedsiębiorczości społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w kongresie i targach przedsiębiorczości społecznej. Kongres odbędzie się 30 września 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11b w Katowicach.

Kongres jest skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli sektora przedsiębiorstw oraz reprezentantów środowiska naukowego z terenu województwa śląskiego.

Podczas kongresu specjaliści z zakresu społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej z całej Polski podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat roli, opłacalności oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Przedstawiciele różnych typów podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego opowiedzą o swoich doświadczeniach. Będzie można również odwiedzić ich stoiska na towarzyszących kongresowi targach.

Osoby zainteresowane udziałem w kongresie proszone są o wypełnienie formularza online, wybierając z listy rozwijanej zgłoszenie udziału w kongresie i targach przedsiębiorczości społecznej 30 września 2014 r.:

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 opublikowane

Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r .

 Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.:

 • mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
 • zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,
 • rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
 • kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
 • pomocy publicznej,
 • zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
 • systemu wyboru projektów,
 • procedury odwoławczej.

Przepisy ustawy uwzględniają także zupełnie nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020, w tym:

 • przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego (w Polsce zajmować się tym będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) procesu desygnacji, czyli potwierdzenia, że instytucje zajmujące się wdrażaniem danego programu operacyjnego spełniają warunki żeby robić to prawidłowo;
 • wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
 • modyfikacja zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

Szczegółowe informacje:

 Źródło: www.mir.gov.pl

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Zwiększenie alokacji finansowej na konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2013

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 1 września br. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 34 222,27 zł. Powyższe umożliwi dofinansowanie kolejnego projektu, który podlegał ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka