Zaproszenie na Seminaria w Katowicach oraz Łodzi – „Jak dobrze zaplanować i sfinansować przedsięwzięcie gospodarcze?

Seminaria mają na celu prezentację nowej pilotażowej usługi doradczo-szkoleniowej KSU, która ma pomóc przedsiębiorcom w realizacji przedsięwzięć gospodarczych finansowanych ze środków zwrotnych oraz omówienie założeń projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne” w ramach, którego jest finansowana.

Usługa zapewnia klientowi kompleksową obsługę przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia gospodarczego – doradztwo powiązane ze skorzystaniem z indywidualnie dobranego kredytu lub leasingu oraz szkolenie. Usługa jest dofinansowana do 100%.

Oferta finansowa została dopasowana do potrzeb MSP przez instytucje finansowe, które mają podpisane porozumienie o współpracy z PARP w ramach tego projektu tj.

1. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SK bank) z siedzibą w Wołominie,

2. Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,

3. Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

4. Deutsche Bank SA z siedzibą w Warszawie.

5. Bank Spółdzielczy w Sieradzu

Usługa doradczo-szkoleniowa jest świadczona na terenie kilkunastu województw przez grono specjalistów zatrudnionych u wybranych w drodze konkursu 11 usługodawców.

Organizatorem seminarium jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszenie do rejestracji na seminarium oraz do oglądania seminariów on-line na stronie PARP w godzinach 11.00 – 14.00. Podczas transmisji istnieje możliwość zadawania pytań prelegentom.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Giełda kooperacyjna na targach POLAGRA FOOD, Poznań, 30 września 2014 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 30 września 2014 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w szeroko pojętej branży spożywczej, w tym w następujących sektorach:
•       żywność i napoje (producenci, dystrybutorzy, importerzy),
•       HoReCa,
•       technologie spożywcze,
•       opakowania,
•       transport.

Udział w imprezie jest bezpłatny. Udział w giełdzie kooperacyjnej to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

WAŻNE TERMINY

do 8 września  – rejestracja profili on-line

1-14 września  – wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań

Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie miała możliwość zapoznania się z Państwa ofertą.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Harmonogram planowanych szkoleń na rok 2014

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we wrześniu 2014 r. rozpoczyna się cykl szkoleń dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów zewnętrznych.

Udział w nich jest bezpłatny.

Harmonogram ramowy szkoleń przedstawia się następująco:

Wrzesień:

 • Zamówienia publiczne
 • Trwałość i archiwizacja w projektach unijnych

Październik:

 • Pomoc publiczna i dochodowość w projektach unijnych
 • Zamówienia publiczne

Listopad:

 • Trwałość i archiwizacja w projektach unijnych
 • Studium wykonalności

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Europejskie konsultacje przyszłej agendy miejskiej UE

Wraz z publikacją oficjalnego Komunikatu Komisji Europejskiej Miejski wymiar polityki UE, Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej UE zaprasza obywateli UE do podzielenia się swoimi poglądami na temat przyszłej formy i sposobów realizacji agendy miejskiej UE oraz szerokiego zaangażowania interesariuszy i mieszkańców miast w proces konsultacji publicznych, które potrwają do 26 września 2014 r.

Komunikat Komisji opisuje sytuację europejskich miast i polityki miejskiej w państwach członkowskich, a także globalny wymiar urbanizacji. Podkreśla, że agenda miejska UE powinna odzwierciedlać ogólne cele UE i uzupełniać polityki krajowe w państwach członkowskich. Podjęte działania wynikają z licznych postulatów i rosnącej potrzeby większego zaangażowania miast w projektowanie polityk unijnych oraz zapewnienia spójności działań instytucji europejskich w odniesieniu do kwestii wyzwań i problemów obszarów miejskich.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zachęca zainteresowane strony do wniesienia wkładu w debatę na poziomie europejskim dotyczącą przyszłego kształtu agendy miejskiej UE i udzielenia odpowiedzi na postawione w Komunikacie KE pytania za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie Komisji.

Jednocześnie MIiR informuje partnerów społecznych o możliwości zgłaszania stanowisk do Komunikatu KE w języku polskim, w terminie do 6 sierpnia br., które należy przesłać na adres mailowy: spojnosc.terytorialna@mir.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Małopolski Piknik Europejski

Piknik Europejski, Festiwal Lata i święto górników solnych. Co warto zobaczyć?

W najbliższy weekend odbędą się dwie duże imprezy z udziałem Małopolskiego Pikniku Europejskiego – Myślenicki Festiwal Lata, jedna z największych cyklicznych imprez plenerowych w Małopolsce oraz Dni św. Kingi – święto górników solnych, żupników i nie tylko.

Nie zabraknie atrakcji w postaci największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, turniejów sportowych, gier miejskich, zabaw dla dzieci, slajdowiska, kina plenerowego, warsztatów artystycznych, zawodów wędkarskich i oczywiście konkursów Małopolskiego Pikniku Europejskiego. W Myślenicach dodatkową atrakcją będą loty balonem na ogrzane powietrze.

Wieliczka, 26 lipca, scena plenerowa – parking miejski ul. Dembowskiego
Myślenice, 26-27 lipca, Zarabie

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Konkurs „Innowacja plus”

Innowacja to nie wszystko – jej wdrożenie powinno przynieść zysk. Istotną rolę w procesie komercjalizacji odgrywają działania z zakresu komunikacji marketingowej. Dlatego właśnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs „Innowacja plus” – na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Celem konkursu jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych. Zostaną one opisane w publikacji pokonkursowej. Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako inspiracja dla wszystkich podmiotów korzystających z PO IG, a także dla przyszłych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój (2014-2020). Pragniemy w ten sposób zachęcić do większego zaangażowania w prowadzenie działań promocyjnych realizowanych przedsięwzięć. Zbiór najlepszych praktyk w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań trafiających na rynek pozwoli także poszerzyć naszą wiedzę na temat projektów realizowanych i finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kapituła Konkursu wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają pakiety atrakcyjnych nagród. Dla zwycięzcy przewidziano opracowanie i wydanie dedykowanego dwujęzycznego folderu oraz realizację filmu promującego działalność, za drugie miejsce i trzecie miejsce nagrodami są szkolenia z zakresu PR oraz zarządzania projektami. Pierwsze i drugie miejsce nagrodzone zostaną tabletami, wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i roczną prenumeratę miesięcznika o tematyce PR i marketingu. Przewidziane są również wyróżnienia specjalne. Najlepsi skorzystają także z pakietu dodatkowych działań promocyjnych zapewnionych przez organizatora, dzięki którym dotrą ze swoim projektem do jeszcze szerszego kręgu odbiorców.

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 września 2014 r. Na stronie www.innowacjaplus.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy i regulamin. Przygotowanie zgłoszenia i materiałów konkursowych ułatwi specjalny poradnik.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Bezpłatne szkolenie na temat Programu FIO Śląskie Lokalnie

Konkurs grantowy dla NGO

Program grantowy FIO Śląskie Lokalnie skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego. Składanie wniosków o dotacje będzie trwało 21 dni, z wykorzystaniem generatora. Nabór wniosków prowadziło będzie Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. Projekty będą mogły być realizowane od 01.09. do 30.11.2014.

Zaproszenie na szkolenie grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem mikrodotacji (do 5 tys. zł) na swoją działalność:
czwartek 24 lipca 2014 w godz. 15:00 – 18:30 Inkubator Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5, Katowice
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Program:

 • Program Śląskie Lokalnie – specyfika, co finansuje?
 • regulamin konkursu grantowego – jak otrzymać dotację?
 • generator wniosków – jak zwiększyć szanse własnego projektu?
 • www.slaskielokalnie.pl – najlepsze źródło informacji,
 • dobre praktyki – uczmy się od najlepszych.

Podmioty uprawnione do starania się o dotację to:

 • Młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 18 miesięcy, których roczny budżet nie przekroczył kwoty 25 tys. zł), które dotację mogą przeznaczyć m.in. na sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działalności organizacji lub realizację zadań ze wszystkich sfer działalności pożytku publicznego.
 • Grupy nieformalne (min. 3 osoby), wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego. Grupa nieformalna może występować samodzielnie bądź z zarejestrowaną na terenie województwa śląskiego organizacją pozarządową.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Trwa nabór do konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej

Do 10 sierpnia 2014 r. można jeszcze zgłaszać kandydatów w Konkursie Heleny Radlińskiej! Konkurs jest adresowany do Animatorów Społecznych – ludzi, którzy ożywiają lokalną społeczność oraz tworzą ciekawe inicjatywy.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby pełniące w swoich środowiskach funkcję animatora społecznego, według definicji podanej w pkt 5 Regulaminu. Zgłaszającym musi być osoba/grupa/instytucja ze środowiska osoby zgłaszanej. Dodatkowo, kandydata/kandydatów do Wyróżnienia mogą wytypować również animatorzy z Regionalnych Ośrodków EFS, spośród osób, z którymi współpracują w środowiskach lokalnych.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Webinarium odc. 5 „Własność intelektualna w internecie. Wybrane zagadnienia”

W czwartek 17 lipca 2014 r. o godzinie 10:00 odbędzie się kolejne webinarium z cyklu „Akademia e-Biznesu VC-View” prowadzonego w ramach projektu Wspieramy e-Biznes – web.gov.pl.

Szkolenie poświęcimy zagadnieniom związanym z własnością intelektualną w internecie.

Eksperci z zakresu prawa, którzy zaprezentują zagadnienia z zakresu intellectual property, to Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, partner z kancelarii Nowotnik-Lipski-Szafrański, oraz Jakub Kubalski, prawnik związany z kancelarią Domański-Zakrzewski-Palinka. Wyjaśnią oni najważniejsze pojęcia związane z nazwą, znakiem towarowym i domeną, omówią kwestie praw autorskich w internecie, a także opowiedzą o tym, na co należy zwrócić największą uwagę tworząc start-up internetowy.

Spotkanie poprowadzi Noemi Malska ze Startup HUB Poland. Przewidywany czas trwania webinarium to ok. 2 godzin. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Sejm przyjął tzw. ustawę wdrożeniową

Zapewnienie ram prawnych będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Dokument przyjęto 11 lipca 2014 r. podczas 71 posiedzenia Sejmu.

W związku ze zmianą unijnych aktów prawnych regulujących kwestie związane z wdrażaniem funduszy polityki spójności 2014-2020, zaistniała konieczność dostosowania prawa polskiego do odpowiednich regulacji UE oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację w Polsce polityki spójności.

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w ten proces, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

Ustawa reguluje kwestie dotyczące: rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów i procedury odwoławczej. Uwzględnia także nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020 określone przepisami unijnymi, w tym:

 • przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów z wymogami unijnym (proces desygnacji instytucji, którym powierzono funkcje w procesie realizacji programu);
 • wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
 • modyfikację zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka